Go to Top

3-cylinder Bolnes marine engine

3-cilinder Bolnes scheepsmotor

Intensive training at our location

Intensieve training op onze lokatie

Technical helpdesk: Recognition and analysis of possible failures

Technische helpdesk: Herkenning en analyse van mogelijke storingen

Training

Engines and parts, new or reconditioned.Evlag.png

From our experience in the field we know it is often very challenging describing a malfunction either on the phone or by email. Our technical helpdesk can’t always pinpoint where the “tapping” you have observed is coming from. This can lead to unexpected costs, as an engineer might have to come and make a diagnosis on the spot. In order to limit these kind of situations as much as possible, we can offer your engineer a short but intensive training at our location, with emphasis on the recognition and analysis of possible failures, so that future reports regarding malfunctions can be communicated remotely in a technically correct manner.

We will also focus on training your engineer in the identification and rectification of any small malfunctions, whether or not in conjunction with our helpdesk. For the purpose of this training we of course have an entire BOLNES marine engine (3-cylinder) at your disposal.

Nvlag.pngMotoren en onderdelen, nieuw of gereconditioneerd.

Uit de praktijk weten wij dat het vaak moeilijk is om telefonisch of per e-mail een storing vakkundig te omschrijven. Onze technische helpdesk kan immers niet altijd op afstand dat waargenomen ´tikje´ lokaliseren. Dit kan leiden tot overwachte kosten daar dan uiteindelijk toch een monteur  een diagnose ter plekke moet stellen. Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te beperken bieden wij de service aan om uw machinist  op onze lokatie een korte maar intensieve training te laten volgen, waarbij het accent ligt op herkenning en analyse van mogelijke storingen zodat er op afstand technisch correct kan worden gecommuniceerd.

Tevens ligt de focus op het zelf verhelpen van kleine storingen, al dan niet in samenspraak met onze helpdesk. Hiertoe staat uiteraard een volwaardige BOLNES scheepsmotor (3-cilinder) ter beschikking.