Go to Top

Engines & Parts: New or reconditioned

Motoren en onderdelen: Nieuw of gereconditioneerd

Technical Services: At our workshop, on board or at a to be agreed location

Technisch dienstenpakket: In eigen werkplaats, aan boord of nader af te spreken locatie

Service and Maintenance: We are available and at your service 24/7

Service en onderhoud: Wij zijn 24/7 bereikbaar

Certification: VCA-certified and working in accordance with NEN and ISO

Certificering: VCA-gecertificeerd en wordt gewerkt conform NEN en ISO

Products and Service

Engines and parts, new or reconditioned.Evlag.png

All the reconditioning work is carried out in our own workshop, so we are not dependant on third parties. A deal is a deal is our motto. Storm Engines & Parts can deliver the parts all over the world, whether or not accompanied by one of our technicians who can perform the necessary work.

Technical services.

Storm Engines & Parts can be employed by national as well as international clients (engine suppliers included) to supply technical support, expertise and fixed price budgets. This encompasses work that can be carried out in (our) workshop, on board or at a further to be agreed location.

Call-out service and periodic maintenance.

As we are acutely aware that ‘fast switching’ within this industry is of great importance, we are available 24/7 for malfunctions, analysis and/or quotes.

A tight schedule is kept for periodic-preventive operating-hours maintenance.

Certification.

Apart from making highly specialized demands on our employees, we are VCA certified and are working in accordance with NEN and ISO.

Nvlag.pngMotoren en onderdelen, nieuw of gereconditioneerd.

Alle reconditoneringswerkzaamheden van onderdelen worden in eigen werkplaats verricht, zodat er geen afhankelijkheid van derden hoeft plaats te vinden. Afspraak is afspraak is ons motto. Storm Engines & Parts transporteert worldwide, al dan niet vergezeld van een van onze monteurs die de werkzaamheden  moet  gaan verrichten.

Technisch dienstenpakket.

Zowel nationaal als internationaal kan Storm Engines & Parts door opdrachtgevers (Ook leveranciers van motoren) worden ingeschakeld voor technische support, expertise en fixed price begrotingen. Het betreft hier werkzaamheden die moeten worden verricht in (eigen) werkplaats, aan boord of nader af te spreken locatie.

Service op afroep en periodiek onderhoud.

Daar wij ons er terdege van bewust zijn dat in de branche ‘snel schakelen’ van groot belang is, zijn wij voor storingen, analyse en/of offerte 24/7 bereikbaar.

Voor periodiek – preventief- draai-urenonderhoud wordt een strakke planning nagekomen.

Certificering

Behalve dat wij hoog gespecialiseerde eisen stellen aan onze medewerkers zijn wij VCA-gecertificeerd en wordt gewerkt conform NEN en ISO.